chto_znachish_ny_dlya_mira

Что значишь ты для Мира, лишь пустяк

Что значишь ты для Мира, лишь пустяк